woensdag, maart 09, 2011

Tweede striiunie 29 april 2011

Beste ouder, oud-leiding of sympathisant,


We ontvingen het volgende berichtje van KSJ Striideburgh met de vraag dit naar zoveel mogelijk ex-ksjers door te sturen. - Hierbij dus.


Omdat veel mensen het jammer vonden dat ze er de vorige editie niet bij konden zijn, hebben we besloten om dit jaar een reünie te organiseren.


Deze voorlopig laatste editie gaat door op vrijdag 29 april vanaf 20u. Wij zorgen net als vorig jaar voor een hapje, een drankje en een heleboeloude pioniers, uniformen en foto's.


Je vindt een uitnodiging in de bijlage. - Hierboven dus.

(ez)

zaterdag, mei 08, 2010

KSJ op kamp in Baarle-Hertog (1975)


Alla, omdat ik het niet kan laten. Hierbij een foto van ons ksj-kamp in 1975 in Baarle-Hertog. Wie er op staat lees je bij de commentaren. Maar probeer het eerst maar eens zelf uit te pluizen.

O ja, de naam van de jongen die rondloopt in de kring is nog onbekend.

zondag, april 18, 2010

30 april reünie


Beste vrienden,


Volgend berichtje heb ik ontvangen van KSJ Striideburgh, dus kom af zou ik zeggen :

"Beste ouder, oud-leiding of sympathisant,

KSJ Striideburgh nodigt je graag uit op onze allereerste Reünie op 30 april 2010 vanaf 20u. Wij zorgen voor een hapje, een drankje en een heleboel oude pioniers en foto's. De verhalen van vroeger zullen jullie zelf moeten meenemen !"

zaterdag, maart 10, 2007

Hugo Verhulst

Beste Striideburghers,

Niet iedereen van jullie zal hem (goed) kennen, maar huidig pastoor van OLV Middelares, Hugo Verhulst, gaat begin september met pensioen. Eind juni zijn er in de parochie festiviteiten om dit te vieren. Hugo is jaren lang proost geweest van Striideburgh. Ik heb mij samen met de huidige groepsleiding geëngageeerd om vanuit KSJ bij te dragen tot deze viering. Natuurlijk zijn wij op zoek naar mensen die ooit met Hugo nog op kamp geweest zijn, die nog in het bezit zijn van foto's waarop de toenmalige proost te zien is op kamp of andere activiteiten.Als jullie mij hierbij kunnen helpen of andere mensen weten die hierbij kunnen helpen, laat mij dan even iets weten. (Bericht gepost door Jan Van Doren)

vrijdag, mei 26, 2006

Hoe kan je commentaar geven ?

Iedereen kan nu zonder registreren of andere hindernissen aanvullingen en commentaar leveren via de link "comments" onderaan elk artikel. Je commentaar blijft dan gelinkt aan het artikel zelf en dat is een verschil met bv. gastenboek en forum.
De inlogprocedure van Blogger heb ik afgevoerd wegens veel te ingewikkeld en verwarrend.

Enkel bij elk commentaar nog enkele karakters interpreteren en invullen. Dit is om te vermijden dat machines commentaren zouden invullen.
Blogger stuurt mij dan een mailtje om te zeggen dat er iemand een commentaar heeft geschreven. Dan moet ik het weblog opnieuw "publiceren" en dan wordt jouw commentaar gevoegd bij het artikel.

zaterdag, mei 20, 2006

Startdag in 1974

Alhoewel de vorige foto nog niet helemaal is opgelost, hier toch nog eentje. Dit keer van onze wervingsdag of startdag in september 1974 aan de Strijdhoflaan.

Denk je mensen te herkennen, dan kan je via "comments" (wel eerst een account aanmaken) de namen toevoegen.

dinsdag, mei 09, 2006

Groep zkt geschiedenis

Karel Van Doren in De Pionier van april 2006 :


Mijn goede vrienden

“Het is aangenaam de voorttrekkende koers mijner gedachten wat te stuiten en eventjes terug te denken aan mijn vroegere parochie en haar flinken werkkring. En goddank, ik wist het reeds, het zaadje, hoe petieterig ook, dat mijn kransje helpers van het eerste uur hadden gezaaid, is niet vergaan, maar uitgegroeid tot een sierlijke plant in den prachttuin van Vlaanderens katholieke Aktie. Van harte breng ik een warme hulde aan de koene jongens die onze pioniers zijn opgevolgd: Zij hebben gewerkt en gestreden, onverpoosd en manmoedig om den bond te plaatsen op het voetstuk waar hij thans prijkt.”

Deze gedachten , die zo uit een ver verleden lijken te komen (en dat ook werkelijk zijn), zijn neergeschreven door Z.E.H. Peeten. Een naam die bij weinigen een lichtje zal doen branden, ook niet ten redactiehuize. Hij schreef in 1946 deze woorden echter neer bij het tienjarig bestaan van een vereniging die ons wel iets bekender is: KSA OLV Middelares. Oftewel samen met VKSJ Striideburgh onze rechtstreekse voorloper. Als we het dan even snel uitrekenen, kunnen we stellen dat KSJ Striideburgh dit jaar als beweging 70 jaar bestaat. In die zeventig jaar is er ontzettend veel gebeurd. Teveel om binnen de beperkte ruimte van een pionier het volledige verhaal te doen, maar omdat wij voor geen kleintje vervaard zijn, doen we toch een poging om een beeld te schetsen. Aan de hand van oude Pioniers, publicaties van de gouw, en getuigenissen van oud-leiders en een gouwleider kunnen we toch enkele verhalen vertellen. We beginnen waar het hoort: bij het begin.

Maart 1936, onze parochie kent een patronaat. De pastoor van de parochie die wekelijks of tweewekelijks een aantal jongens rond zich verzamelt om ‘lessen’ te geven over het geloof. De werking ligt echter al een tijdje op haar gat. Het zijn steeds dezelfde jongens die komen. (sommige zaken verander ook nooit: nvdr) Met de hulp van een proost, Z.E.H. Peeten, brouwen een zevental jongens de plannen om met een KSA groep te beginnen. Die KSA is nog tamelijk nieuw in het land, maar kent een groeiend enthousiasme en aanhang. Ze werken enkele weken in stilte aan de voorbereiding. Op 15 april 1936 is het dan zover: KSA OLV Middelares is een feit. De eerste vergadering gaat door in een parochielokaal op de Elisabethlaan, met een 35tal leden. De reeds genoemde Peeten is proost, en Raymond Hostie is de eerste bondsleider. 8 Dagen later trekken ze al voor het eerst op gouwdag naar Lier. Nog zonder uniform, of zonder bondsvlag, maar het enthousisma is groot. Het begin is klein maar al snel zal duidelijk worden dat deze bond niet voor de middelmaat gaat.
De gouw Antwerpen is op dat moment nog niet stevig georganiseerd, maar dat zal niet lang duren. Onder leiding van Vaast Leysen wordt de “keure” opgesteld, een aantal regels en voorschriften die de jonge bonden helpen om hun eigen werking te organiseren. Dat systeem is gebaseerd op de vendelwerking: groepen van een tiental jongens die tesamen speelden, vergaderden en bidden. Dit alles binnen een Middeleeuws-romantisch kader met namen zoals burcht, (schild)knaap, ridder, gouw, gewest...
Het “ridder worden” was het summum van een KSA-carrière. Het was een hoogtepunt binnen een KSA loopbaan. Dit was enkel weggelegd voor de besten. Om deze rang te bereiken moest de kandidaat strenge proeven afleggen en zijn godsvrucht aantonen, dit alles in overleg met de persoonlijke biechtvader. Binnen de provincie ging dit over een tiental jongens. Willie Peeters, Lode Kerckhofs en Eugene somville werden in 1940, op een ijzig koude oorlogsdag na een nachtwake en een eucharistieviering tot ridder geslagen. (Iedereen die altijd beweert dat de jongeren vroeger serieuzer waren, kan misschien wel eens gelijk hebben: nvdr). Anderen van de groep zouden ook nog tot ridder geslagen. Zulke ijver zou niet onopgemerkt blijven. Enkele van de leiders zouden gevraagd worden om op gewestsniveau leiding te komen geven. Onder hen diezelfde Willie Peeters (gewesthoofdman), Herman Peeters (gewestpenningmeester) en Jos Kerckhofs (gewest-knapenhoofdman).
Activiteiten bestonden uit studierondes over het geloof, taal, en het Vlaamse volk. Daarnaast ook meer ontspannende spelen, en sport, en in de zomer elke dag activiteiten in het nachtegalenpark. Ook was er de jaarlijkse wijwaterronddeling op paasmaandag. De groep ging dan in heel de parochie wijwater ronddragen. De fooien die ze hiervoor kregen waren elk jaar een welgekome aanvulling op het budget. Dat gebruik zou KSA tot in de jaren zestig blijven behouden. Het uniform werd toen ook niet als spelkledij gedragen maar diende voor plechtige gelegenheden: De Eucharistie, bondsdagen, gouwdagen, bedevaarten.

Toen kwam de oorlog. Allereerst moesten alle leiders vluchten naar Frankrijk voor de oprukkende Duitsers. Na enkele maanden, toen zij terugkwamen, konden ze terug beginnen met de werking. Die was toegestaan tijdens de oorlogsjaren, mits het uniform niet gedragen werd. Ze maakten daar dan ook zwaar gebruik van, zodat de werking levendiger dan was dan ooit.
Maar tijdens de oorlog sloeg het noodlot toe. Na een korte ziekte van drie dagen stierf Willie Peeters onverwachts. Dat dit niet zomaar een gewone jongen was werd snel duidelijk. Op zijn begrafenis waren er KSA’ers van het hele gewest aanwezig die de kist droegen, en nog tijdens de oorlog liet de gouw een boekje drukken met getuigenissen van mensen uit heel KSA Jong-Vlaanderen over Willie Peeters. Tien jaar na zijn dood nog, was er een herdenking op het kerkhof. Zo maken ze ze niet meer.
Ondertussen was de groep ook muzikaal bezig. Al van in het begin waren ze met een banjogroep begonnen. ( De banjo’s geschonken door de proost). Ergens van in de jaren vijftig waren daar ook trommels bijgekomen, en werd een trommelkorps gevormd. Dat naam en faam kreeg met optredens in het gewest en op de gouwdagen. Onderandere op de gouwdag in Antwerpen (vermoedelijk &ç(§), alwaar ze voor het stadhuis naast het podium met de gouwleiding stonden. Rechts vooraan met de landsknecht(trom), de korte broek en de witte kousen staat Hugo Zwysen (vader van Dirk, Bart en Joris). Op de tweede foto staat Middelares waarschijnlijk ook ergens op in de slot (of openings)formatie op de Grote Markt. Het trommelkorps blijft nog lange tijd bestaan doorheen de volgende decennia, maar sterft dan na een korte opflakkering, een roemloze maar zeer pijnlijke dood op de markt van Aalst (nvdr: wat Aalst, hoe Aalst, waar Aalst, Aalst is Aalst). De trommels zijn er echter nog altijd, en zullen ooit wel weer opgerakeld worden door een nieuwe generatie.

Dan maken we even een sprong in de tijd naar het begin van de jaren ’70. Het rommelt al een tijdje bij de jeugd in het Vlaamse land. Studentenrevoltes, Vietnam, het Tweede Vaticaanse concilie,… Ook in Berchem laten die jaren hun sporen na. Al enige tijd is er sprake van een nauwere samenwerking met VKSJ Striideburgh, die ook in de parochie gelegen is. Die samenwerking zal al snel uitmonden in een fusie. In het werkjaar ’72-’73 is het zover. Onder leiding van Dirk Van Doren worden de twee bewegingen één gemengde jeugdbeweging. De naam is in het begin nog KSA-VKSJ Striideburgh, maar zal snel overgaan in KSJ Striideburgh. De groep is hiermee iedereen ver vooruit. Het is zelfs een heel gedoe om de leden ingeschreven te krijgen bij de provinciale koepel. De jongens worden dan maar ingeschreven bij KSA Antwerpen, en de meisjes bij VKSJ Antwerpen. KSJ Striideburgh is daarmee één van de, zoniet de eerste gemengde groep van KSA Antwerpen, en omdat Antwerpen in die tijd binnen de nationale beweging nogal progressief was, zou het wel eens één van de eerste KSJ’s van Vlaanderen kunnen zijn. (Dit berust nog wel op vermoedens, die eens deftig onderzocht moeten worden, maar kom een mens is nog nooit gestorven van een klein leugentje).
Ook in de beste huishoudens is het wel eens hommeles. Dus ook Striideburgh ontsnapte er niet aan. In pakweg de tien jaar die volgden waren er verschillende ruzies. Ze gingen over de verhouding met de Kerk, de plaats van het geloof, verschillende leidingstijlen,… Ruzies binnen de leidingsploeg die soms zelfs in de Pionier werden uitgevochten. Een bijzonder woelige periode, maar wel zeer boeiend.
Dan komen we stilletjesaan in de periode dat er mensen in Striideburgh zaten wier kinderen nu lid zijn. Om het hen niet te moeilijk te maken zullen we de Pioniers en de verhalen uit die tijd maar even onbesproken laten. (nvdr: De redactie is wel altijd bereid af te zien van verdere publicaties, mits een kleine bijdrage).
Voor zover we weten, en hier begeven we ons wel op zeer glad ijs, is dit een periode dat Striideburgh zich iets meer afkeert van provinciaal. Met Koen Weyn, en Dries De Troeyer zou daar echter weer een kentering in komen begin jaren negentig. Striideburgh zou zich weer volledig op de provinciale werking smijten en hopen vrijwilligers leveren.
Om een lang verhaal (dat hier zeer kort is geschetst), nog korter te maken. De groep, KSJ Striideburgh die er vandaag is, heeft al een lange weg afgelegd. Van in de jaren dertig van de vorige eeuw tot vandaag, en nog eens voor zeventig jaar meer. In die tijd verandert er ongelooflijk veel, maar zoveel blijft toch hetzelfde. Getuige daarvan de woorden van Marc Filet uit 1973 bij het toenmalig 35-jarig bestaan:

"Het leven van een jeugdbeweging is gans hetzelfde. De taal die gesproken wordt is die van vandaag, en dat is wat het wezen moet... En jeugd is van alle eeuwen. Langharig of met bros, Met floere broek of Cardin-pantalon, met diepblauw hemd of met bloemetjes-love-hemd. Wat scheelt het? ... Het samenzijn van jonge mensen die in vreugde hun verantwoordelijkheden willen opnemen in de nieuwe maatschappij is nog steeds gelijk. Dat was en dat blijft de bedoeling van elke jeugd-generatie.

Juli 1973 "

En daar hebben wij niets meer aan toe te voegen

dinsdag, april 25, 2006

Groepsfeest in 1978


Hier valt nog wat te puzzelen om deze vermomden te herkennen uit 1978 - ons groepsfeest 18-19 februari "625 lijnen"

Klik op "Comments" en zeg wat je erover weet.

vrijdag, maart 31, 2006

Hoe kan je deelnemen aan Striiunie ?

Na drie maanden niksen en feesten is het eindelijk eens tijd om onder de mensen te komen. Vanaf vandaag maken we dit webstekje bekend onder de voormalige striideburghers met of zonder hasj in de urgh van striideburgh. Verspreid deze boodschap bij de u bekenden en maak gebruik van het gastenboek. Je kan trouwens op verschillende manieren deelnemen aan dit forum :
  • Gebruik het gastenboek voor allerlei opmerkingen, oproepen, wat je maar wil...
    http://striiunie.mygb.nl/
  • Ook het forum biedt je daar gelegenheid toe. Begin zelf een "nieuw onderwerp" ; of klik op het onderwerp waarop je wil reageren en geef dan een reactie. Hier kunnen we dus met mekaar discussiëren, en waarom niet ook over de werking in de jaren '60, de kampen in de jaren '90 enz...
    http://www.hotforum.nl/forum/index.php?name=striiunie
  • Aanvullingen en commentaar op één van de artikels kan je leveren via het knopje "comments". Je commentaar wordt dan gepubliceerd samen met het artikel.
  • En wie regelmatig zelf een hilarische, poëtische, nostalgische of historische bijdrage wil leveren op de frontpagina, stuurt mij een mailtje (zie adres bij profiel R:k), waarna je deze electronische Pionier rechtstreeks vanuit je zetel thuis mee kan volkrabbelen.

zaterdag, december 31, 2005

Op kamp in 1978


Op kamp in 1978 (wie weet waar mag het zeggen).
Wie staan er trouwens op deze foto ? Vul aan bij "comments".